Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 5 5 2 18/07/2024
6 0 6 1 23/07/2024
7 4 4 1 19/07/2024
8 3 3 1 20/07/2024
9 1 4 2 22/07/2024

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 2 4 1 21/07/2024
1 7 7 0
2 3 3 1 20/07/2024
3 7 7 0
4 0 6 1 23/07/2024
5 7 7 0
6 1 5 1 22/07/2024
7 4 4 1 19/07/2024
8 7 7 0
9 5 5 2 18/07/2024
to top