Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 4 4 0
1 4 4 0
2 4 4 0
3 4 4 0
4 4 4 0
5 0 3 1 27/01/2023
6 1 1 2 26/01/2023
7 2 2 1 25/01/2023
8 4 4 0
9 4 4 0

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 4 4 0
1 2 2 1 25/01/2023
2 4 4 0
3 4 4 0
4 1 2 1 26/01/2023
5 4 4 0
6 4 4 0
7 4 4 0
8 4 4 0
9 0 2 2 27/01/2023
to top