Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 7 7 0
1 4 4 1 01/10/2022
2 6 6 1 29/09/2022
3 7 7 0
4 7 7 0
5 1 3 2 04/10/2022
6 2 3 2 03/10/2022
7 7 7 0
8 0 6 1 05/10/2022
9 7 7 0

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 7 7 0
1 5 5 1 30/09/2022
2 7 7 0
3 0 6 1 05/10/2022
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 7 7 0
8 3 3 1 02/10/2022
9 1 1 4 04/10/2022
to top