Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 7 7 0
1 5 5 1 09/04/2024
2 7 7 0
3 4 4 1 10/04/2024
4 1 4 2 13/04/2024
5 3 3 1 11/04/2024
6 7 7 0
7 2 4 1 12/04/2024
8 7 7 0
9 0 6 1 14/04/2024

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 5 5 1 09/04/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 2 4 1 12/04/2024
4 7 7 0
5 7 7 0
6 0 3 2 14/04/2024
7 6 6 1 08/04/2024
8 4 4 1 10/04/2024
9 1 5 1 13/04/2024
to top