Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 3 4 1 01/12/2023
1 1 4 2 03/12/2023
2 4 4 1 30/11/2023
3 8 8 0
4 5 5 1 29/11/2023
5 7 7 1 27/11/2023
6 8 8 0
7 8 8 0
8 2 5 1 02/12/2023
9 0 7 1 04/12/2023

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 8 8 0
1 3 3 2 01/12/2023
2 8 8 0
3 6 6 1 28/11/2023
4 0 7 1 04/12/2023
5 2 5 1 02/12/2023
6 1 3 2 03/12/2023
7 7 7 1 27/11/2023
8 8 8 0
9 8 8 0
to top