Thống kê bảng đặc biệt theo tuần - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
          97041 98352
68333 00212 91753 69169 12334 05667 39399
78723 15636 35144 81866 95371 59882 88274
16342 59619 20645 49879 37869 62135 36909
19052 62909 67364 69389 72666 00312 93374
30147 16510 14138 69356 12073 90649 71396
99369 96850 90289 62904 26592 29379 19980
15525 12681 69952 36594 57620 25842 37696
15877 44624 72031 27567 64857 90869 80183
87661 12317 56095 60325 78736 98076 54105
84396 16880 06926 61034 51468
  • Thống kê xổ số Miền Bắc trong

 10 Cặp số vé nhiều nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
52 17 lần 92 17 lần
30 17 lần 90 17 lần
82 17 lần 77 16 lần
57 16 lần 89 16 lần
95 15 lần 71 15 lần

 10 Cặp số vé ít nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
55 4 lần 07 4 lần
39 4 lần 87 4 lần
85 5 lần 14 5 lần
88 5 lần 13 5 lần
08 5 lần 04 5 lần
to top