Thống kê bảng đặc biệt theo tuần - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
            66327
36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857
69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267
46555 36335 37686 27492 49513 74873 80395
76821 00180 42119 44082 93970 40306 90213
19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965
60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144
75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111
01548 44816 51169 75743 01293 17535 99951
55448 21776 66581 87354 48715 55890 14894
62198 50221 44823 76777 79436 08154
  • Thống kê xổ số Miền Bắc trong

 10 Cặp số vé nhiều nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
43 18 lần 16 16 lần
00 14 lần 10 14 lần
21 14 lần 23 14 lần
26 14 lần 84 14 lần
03 14 lần 74 13 lần

 10 Cặp số vé ít nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
61 3 lần 44 4 lần
41 4 lần 28 5 lần
73 5 lần 59 5 lần
79 5 lần 15 5 lần
19 6 lần 57 6 lần
to top