• Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,986,568,900đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,442,952,100đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/05/2024
20
25
27
39
45
55
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
538
12439
Giá trị giải (đồng)
35,985,134,550
3,222,062,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/05/2024
05
17
36
40
46
50
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
554
12448
Giá trị giải (đồng)
33,986,568,900
3,442,952,100
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/05/2024
19
23
25
43
46
54
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
546
11770
Giá trị giải (đồng)
31,730,182,500
3,192,242,500
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/05/2024
03
16
21
36
37
40
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
1
66
888
17709
Giá trị giải (đồng)
62,575,096,350
5,660,148,700
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/05/2024
21
26
35
41
44
52
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
912
19585
Giá trị giải (đồng)
61,542,131,250
5,545,374,800
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/05/2024
05
27
35
45
49
55
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
1120
17823
Giá trị giải (đồng)
58,191,976,650
5,173,135,400
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/05/2024
30
32
33
36
42
48
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
597
14270
Giá trị giải (đồng)
55,439,469,300
4,867,301,250
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/04/2024
13
16
26
46
49
54
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
774
15862
Giá trị giải (đồng)
52,411,684,800
4,530,880,750
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/04/2024
07
12
38
43
48
55
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
0
0
0
0
0
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/04/2024
13
19
27
38
41
54
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1049
20236
Giá trị giải (đồng)
47,354,753,100
3,968,999,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/04/2024
01
34
39
40
49
53
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
0
0
0
0
0
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/04/2024
02
06
35
43
45
47
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
670
15900
Giá trị giải (đồng)
41,561,844,600
3,325,342,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/04/2024
01
21
23
33
43
54
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
18
729
14634
Giá trị giải (đồng)
38,633,758,050
3,625,181,100
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
03
05
32
40
46
50
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
741
16464
Giá trị giải (đồng)
36,274,024,650
3,362,988,500
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/04/2024
29
36
37
38
40
42
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
787
16665
Giá trị giải (đồng)
33,007,128,150
3,334,125,350
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/04/2024
03
06
15
25
33
43
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
2
2
103
4108
72534
Giá trị giải (đồng)
157,093,357,425
2,288,150,825
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/04/2024
04
12
27
44
46
51
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
41
3112
69136
Giá trị giải (đồng)
300,000,000,000
25,409,725,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/04/2024
09
13
20
30
39
54
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
47
3272
73555
Giá trị giải (đồng)
300,000,000,000
67,784,892,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/04/2024
03
08
12
25
47
48
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
32
3348
67843
Giá trị giải (đồng)
337,543,447,350
7,171,494,150
40,000,000
500,000
50,000
to top