• Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,969,203,000đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,086,792,750đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/12/2023
01
10
20
37
48
51
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1033
15666
Giá trị giải (đồng)
48,458,017,200
4,252,216,550
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/11/2023
09
13
21
28
50
54
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
562
12592
Giá trị giải (đồng)
46,969,203,000
4,086,792,750
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/11/2023
10
24
47
48
52
55
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
527
11951
Giá trị giải (đồng)
44,717,168,550
3,836,566,700
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/11/2023
07
09
10
17
25
53
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
687
14059
Giá trị giải (đồng)
42,235,023,000
3,560,772,750
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/11/2023
04
06
26
33
52
55
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
413
9819
Giá trị giải (đồng)
40,785,765,150
3,399,744,100
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/11/2023
03
07
16
37
39
51
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
608
12852
Giá trị giải (đồng)
38,984,117,250
3,199,561,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/11/2023
01
07
10
14
28
29
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
667
12430
Giá trị giải (đồng)
37,188,068,250
3,137,295,700
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/11/2023
03
05
10
18
44
49
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
3
461
10564
Giá trị giải (đồng)
35,952,406,950
4,225,328,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/11/2023
04
09
12
15
22
38
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
754
13994
Giá trị giải (đồng)
34,196,392,650
4,030,215,300
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/11/2023
02
03
04
19
41
42
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
461
10208
Giá trị giải (đồng)
32,810,830,500
3,876,263,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/11/2023
08
17
24
34
39
48
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
429
9408
Giá trị giải (đồng)
31,420,540,650
3,721,787,300
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/11/2023
12
18
20
28
35
52
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
12
616
12286
Giá trị giải (đồng)
35,075,545,050
3,563,949,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/11/2023
14
35
37
47
48
50
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
410
9029
Giá trị giải (đồng)
33,414,096,900
3,379,344,100
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/11/2023
09
15
17
21
26
36
13
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
544
11173
Giá trị giải (đồng)
31,605,069,000
3,178,341,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/10/2023
10
16
17
28
37
42
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
1
20
1613
33139
Giá trị giải (đồng)
173,149,875,300
3,727,385,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/10/2023
11
14
25
44
46
47
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
1226
26742
Giá trị giải (đồng)
166,603,401,750
4,602,191,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/10/2023
14
22
32
37
43
48
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
30
1592
29929
Giá trị giải (đồng)
157,447,377,750
3,584,855,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/10/2023
12
20
26
33
40
44
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
18
1534
31359
Giá trị giải (đồng)
152,183,678,700
6,548,895,550
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 21/10/2023
11
16
24
34
47
52
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1280
26040
Giá trị giải (đồng)
142,854,653,550
5,512,337,200
40,000,000
500,000
50,000
to top