Thống kê cầu lô kép 3 miền -Thống kê lô kép XSMB, XSMN, XSMT

  • Thống kê lô kép theo tỉnh, miền

Tỉnh, TP Biên độ

 Thống kê lô kép Miền Bắc trong 10 ngày

Lô kép Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
22 - 77 2 ngày 19/09/2022,16/09/2022
55 - 66 2 ngày 21/09/2022,13/09/2022
00 - 11 1 ngày 17/09/2022
00 - 22 1 ngày 18/09/2022
00 - 55 1 ngày 14/09/2022
00 - 88 1 ngày 18/09/2022
00 - 99 1 ngày 14/09/2022
22 - 88 1 ngày 18/09/2022
55 - 99 1 ngày 14/09/2022
66 - 77 1 ngày 15/09/2022
66 - 88 1 ngày 15/09/2022
77 - 88 1 ngày 15/09/2022
to top