TT XSMiền Trung ngày 27/03/2022 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/03/2022

  • Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

G.8
47
98
38
G.7
380
690
521
G.6
4665
7261
9838
0064
0072
7473
6942
4734
7611
G.5
8713
5043
5007
G.4
99303
76641
11912
63440
01239
17424
44073
26917
63806
00308
29467
74157
30773
62547
02481
40013
92683
92924
13820
07388
34005
G.3
60614
55302
95224
31139
59122
97507
G.2
59190
65535
89987
G.1
68876
45823
62887
DB
672227
475706
827526
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 6 6 8 5 7 7
1 2 3 4 7 1 3
2 4 7 3 4 0 1 2 4 6
3 8 9 5 9 4 8
4 0 1 7 3 7 2
5   7  
6 1 5 4 7  
7 3 6 2 3 3  
8 0   1 3 7 7 8
9 0 0 8  
TT XSMiền Trung ngày 27/03/2022 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/03/2022
to top